Server đang đi vào trạng thái ổn định, hãy kêu gọi thêm bạn vào chơi


ĐẠI VIỆT SRO ĐẲNG CẤP MAP 12̀̀5


TRANG CHỦ: http://daivietsro.com/


FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/205325481384448


Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/hhnvfk930

⚔️ IP SEVER: 103.200.22.197 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 13H00' 09/08/2022
⚔️ Open Beta: Chủ Nhật 13H00' Ngày xx/08/2022
════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Max Cấp: 125.
- Skill: 125.
- Item: D13 ( hiệu ứng chuẩn k có màu mè ).
- Class: Only Asia
- Job: Buôn 3 thành Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền.
- Job: Hàng Đặc Biệt mở tại Sơn Tặc Trại và Làng Gió
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D13: Quái 121 -> 125 Rừng Chết và Công Chúa Darla .
- Archemy Max +15 Rate: Tỉ lệ mix đồ bmm thường 1-4 100% 5-7 60% 8-10 30% 10-13 1%
- Archemy Max +15 Rate: Tỉ lệ mix đồ bmm Vip 1-7 100% 7-8 60% 9-11 30% 12-13 5%
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
- Hệ Thống:drop Khuôn Đúc và Đá Nguyên Tố
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP
- Tốp 1:10.000Silk + Thời Trang Tự Chọn
- Tốp 2:7.000Silk + Thời Trang Tự Chọn
- Tốp 3:5.000Silk + Thời Trang Tự Chọn
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:

+ 1 SÉT SUN D10 +10
+ 1 SÉT SUN D11 +8 ( Bán Shop )
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ TRAIN CẤP ĐỘ :

+ Cấp độ 1 - 90 Train tại Đỉnh Mắt ( Lạc Khắc Sơn )
+ Cấp độ 80-111 Train tại SMK Bãi Ong ( Samarkan )
+ Cấp độ 111-125 Train tại Rừng Chết + Công Chúa Darla ( Bờ Biển Ả Rập )
+ Ngoài ra quái 125 có bãi fam Siêu tốc tại Trường An gần NPC quản kho ( map fam Siêu Tốc )
════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051530809789

════════════════════════════════