Server đang đi vào trạng thái ổn định, hãy kêu gọi thêm bạn vào chơi


ĐẠI VIỆT SRO ĐẲNG CẤP MAP 140


TRANG CHỦ: http://daivietsro.com/


FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/205325481384448


Nhóm Zalo: https://zalo.me/g/hhnvfk930

⚔️ IP SEVER: 14.225.253.17 | PORT: 15779
⚔️ Alphatest: 20H00' 19/11/2022
⚔️ Open Beta: Chủ Nhật 13H00' Ngày 27/11/2022
════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:

- Max Cấp: 140.
- Skill: 140.
- Item: D15.
- Class: Only Asia
- Job: Buôn 4 thành Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền ⇆ Samarkan.
- Job: Hàng Đặc Biệt mở duy nhất tại Di Chỉ Niya
- Rate Exp: X150.
- Rate Drop: X80.
- Rate Gold: X50.
- Rate Job: X2.
- Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
- Archemy Max +15 Rate: Tỉ lệ mix đồ bmm thường 1-4 100% 5-7 60% 8-10 30% 10-15 1%
- Archemy Max +15 Rate: Tỉ lệ mix đồ bmm Vip 1-7 100% 7-8 60% 9-11 30% 12-15 5%
- Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
- Hệ Thống:drop Bí Ngô tại AP
THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP
- Tốp 1: Nasrun + 10 ,10.000Silk + Title Top1
- Tốp 2: Nasrun + 7 ,7.000Silk + Title Top2
- Tốp 3: Nasrun + 5 ,5.000Silk + Title Top3
- Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
- Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
- Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:

+ 1 SÉT SUN D13 +10
+ 1 SÉT SUN D14 +8 ( Bán Shop , Tạm Khóa k mở bán )
+ 1 PÉT NHẶT ĐỒ
+ 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
+ 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
+ 20M SP
════════════════════════════════
THÔNG TIN HỖ TRỢ TRAIN CẤP ĐỘ :

+ Cấp độ 1 - 95 Train tại STT ( Sơn Tặc Trại )
+ Cấp độ 95-111 Train tại SMM ( Sa Mạc Muối )
+ Cấp độ 111-140 Train tại Rừng Chết ( Bờ Biển Ả Rập )
+ Ngoài ra quái 116-120 ở Jupiter sẽ đc chuyển về map SMK ( Samarkan )
════════════════════════════════
+ NẠP THẺ TRỰC TIẾP TẠI WEBSITE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100051530809789

════════════════════════════════